Wat


Deze publicaties zijn gebaseerd op de deskundigheid van een persoon of de specialiteit van een bedrijf. Ze geeft de lezer/potentiële klant, naast praktische realisaties, uitgebreid informatie vanuit welke achtergrond, principes, theorieën gewerkt wordt.

deBoekmakerij assisteert je bij het realiseren van dergelijke publicatie inbegrepen het redactiewerk, copywriting of ghostwriting. 

Waarom


Meer dan een presentatie is een publicatie een referentie. Het is als het ware een uitgebreid visitekaartje.